Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2009

Το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ» και τα νέα δρομολόγια

http://209.85.129.132/search?q=cache:c7mLhos1__AJ:www.dimos-madytou.gr/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dblogcategory%26id%3D17%26Itemid%3D24+%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D&hl=el&ct=clnk&cd=8&gl=gr&lr=lang_el


Στην παραπάνω διεύθυνση θα βρείτε τα νέα δρομολόγια του προγράμματος για την συγκοινωνία των χωριών του Δήμου.