Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου του χωριού τα σχολικά έτη από το 1977-1978 έως και το 1986-1987, την τελευταία χρονιά που λειτούργησε το σχολείο.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ           ΜΑΘΗΤΕΣ            Α'      Β'      Γ'       Δ'       Ε'       ΣΤ'
   
 1977-1978                                 17                02      02     02      03      04       04

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου του χωριού τα σχολικά έτη 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976 και1976-1977.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ           ΜΑΘΗΤΕΣ            Α'      Β'      Γ'       Δ'       Ε'       ΣΤ'
1972-1973                                   35                   07      03     05      07      05       08
    


Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου του χωριού τα σχολικά έτη 1968-1969, 1969-1970, 1970-1971 και 1971-1972.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ           ΜΑΘΗΤΕΣ            Α'      Β'      Γ'       Δ'       Ε'       ΣΤ'


1968-1969                                  53                    07      09     06      12      11       08

Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

Η κατασκευή του γηπέδου (6)

Ολοκληρώθηκαν οι χωματουργικές εργασίες για την ισοπέδωση του γηπέδου. Το επόμενο βήμα είναι να δοθεί η απαιτούμενη κλίση στον αγωνιστικό χώρο.
Τελείωσαν οι εργασίες προσθήκης πρόναου στην εκκλησία του χωριού.

Το τρίτο μέρος του ναού, που βρίσκεται στο δυτικό άκρο είναι ο νάρθηκας ή πρόναος. Είναι το μέρος που στην αρχαία Εκκλησία στέκονταν οι κατηχούμενοι, οι μετανοούντες, οι υποπίπτοντες και οι προσκλαίοντες πιστοί. Η πρωτοτυπία του νάρθηκα ξεκίνησε από το χώρο των Ελληνικών Βασιλικών του 5ου κυρίως αιώνα και γενικεύθηκε στον μεσογειακό χώρο τον 6ο αιώνα. Η ονομασία ίσως να προέρχεται από την ομοιότητα του σχήματος προς το φυτό νάρθηκα. Δεν αποκλείεται επίσης να έχει σχέση προς τους νάρθηκες, στενόμακρα δηλαδή κιβωτίδια, που κατασκευάζονταν από τον κορμό του φυτού και χρησίμευαν για τη φύλαξη φαρμάκων ή μύρων.
Σήμερα που δεν υπάρχουν ενήλικοι κατηχούμενοι ο χώρος αυτός χρησιμεύει για να στήνονται τα παγκάρια του ναού, στα οποία πωλούνται λαμπάδες, βιβλία, αφιερώματα κλπ. Εκεί στέκονται οι επίτροποι, ο νεωκόρος και οι άλλοι εργαζόμενοι στο ναό. Ο νάρθηκας επικοινωνεί με τον κυρίως ναό με μια ευρύχωρη θύρα και σε πολλές περιπτώσεις με άλλες δύο μικρότερες πλαϊνές. Η έξοδος προς τον αύλειο χώρο γίνεται με μεγάλη κεντρική θύρα.