Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Τεχνικό πρόγραμμα του δήμου για το 2013.

 Έργα στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου(και μέσω της περιφέρειας) για το 2013 που αφορούν άμεσα το χωριό.

1) Ταμίευση και εκμετάλλευση επιφανειακών απορροών – εξοικονόμηση νερού και εκσυγχρονισμός και βελτίωση αρδευτική δικτύου Κοκκαλούς δήμου Μαδύτου (3.468 ευρώ).
2) ΜΠΕ υφιστάμενης γεώτρησης και συνοδού αγωγού μεταφοράς για έκδοση άδειας αλλαγής χρήσης νερού για υδρευση Δ.Δ.Απολλωνίας οικισμού Κοκκαλούς (2.854 ευρώ).
3) Διερεύνηση της εξέλιξης των προσχώσεων στις παρόχθιες υπολίμνιες περιοχές της λίμνης Βόλβης και σχεδιασμός έργων βελτίωσης της ροής των χειμάρρων Απολλωνίας (Κοκκαλούς-Μελισσουργού) –Νέας Απολλωνίας – Μοδίου στους πεδινούς σχηματισμούς απόθεσης (45.510 ευρώ).

Ακόμα υπάρχουν και άλλα δύο έργα...
1) Μελέτη δικτύου παρεμβάσεων για την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μαδύτου (18.789 ευρώ).
2) Χαρτογράφηση και απεικόνιση αξιοθέατων και μνημείων με ενημερωτικές πινακίδες (STAND).
...στα οποία, ενδεχομένως, θα μπορούσαν να ένταχθουν, για αξιοποίηση ή για ενημερωτική απεικόνιση,από το χώρο του χωριού μας τα εξής:
α) την παραλία Κοκκαλούς.
β) το δάσος στο Ζάνο.
γ) η καμάρα.
δ) τα πλατάνια.
ε) το Καστρί.
στ) ο Ναός του χωριού.


Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

Η κατασκευή του γηπέδου (5).

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Βόλβης, την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου του 2012, εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου για το 2013. Το πρόγραμμα προβλέπει  το ποσό των 4000 ευρώ για εργασίες περίφραξης στο γήπεδο Κοκκαλούς.