Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 - ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημιουργήσαμε ένα νέο ιστολόγιο, http://dimovolvis.blogspot.com/  , για την παρουσίαση θέσεων, ιδεών, προτάσεων, βασικών σκοπών και στόχων που θα λειτουργήσουν, μαζί με τη νέα διοικητική δομή και τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται ή ελπίζουμε να γίνουν στο κράτος, ως μοχλός για την αναβάθμιση της περιφέρειας.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ (με μπλε ο νέος Δήμος Βόλβης)