Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Τα τοπογραφικά του οικοπέδου 330 στο οποίο θα κατασκευαστεί το γήπεδο της ομάδας του χωριού.Η κατασκευή του γηπέδου (3).

Στις 08 Αυγούστου του 2012, και μετά την απομάκρυνση των κολώνων από τη ΔΕΗ, ο δήμος προχώρησε στον καθαρισμό του οικοπέδου όπου και θα γίνει το γήπεδο.

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Το Καστρί.Τα τείχη.


Οι τάφοι.Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Η κατασκευή γηπέδου στο χωριό (2).

Στις 25 Ιουλίου 2012 η ΔΕΗ έβγαλε τις κολώνες από το γήπεδο. Αυτό έγινε με την μετατόπιση της γραμμής. Βγήκαν τρεις (3) κολώνες, αντικαταστάθηκε μία (1) και μπήκαν έξι (6) καινούργιες. Από τις επτά νέες οι δύο είναι τσιμεντένιες.
 


Εδώ βλέπουμε το νέο τμήμα της γραμμής από την άλλη πλευρά του δρόμου. Αριστερά, βγαίνοντας από το χωριό, της παλιάς εισόδου του χωριού. Δεξιά είναι το γήπεδο.