Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Έργα της Περιφέρειας στην περιοχή μας.


α) Βελτίωση της ροής των χειμάρρων.
β) Κατασκευή παρατηρητηρίου.
γ) Εγκατάσταση πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος και οριοδεικτών στην Α ζώνη προστασίας της λίμνης Βόλβης.

 

Δείτε ποια έργα επέλεξε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία- Θράκη 2007-2013".


Στον τομέα της Υγείας, της προστασίας του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού αφορούν τα νέα έργα που εντάσσονται στο Π.Ε.Π. "Μακεδονία-Θράκη 2017", με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης...