Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Χάρτες της κεντρικής Μακεδονίας του 1889 (τα ονόματα των χωριών είναι γραμμένα στα οθωμανικά).


Απογραφή της Χαλκιδκής του 1519.

Στο Αρχείο Πρωθυπουργίας στην Κωνσταντινούπολη σώζονται αρκετά κατάστιχα απογραφής του 16ου αιώνα που φωτίζουν πολλές πλευρές της ιστορίας εκείνης της εποχής σχετικά κυρίως με θέματα δημογραφίας. Ένα από αυτά τα κατάστιχα με αριθμό ΤΤ70 περιέχει στοιχεία για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και των Σιδηροκαυσίων. Ορισμένα από τα στοιχεία που καταγράφόνται παρουσιάζονται παρακάτω. Συγκεκριμένα αναφέρεται το χωριό και ο αριθμός των υπαρχόντων νοικοκυριών το έτος 1519.
Άγιος Μάμας 60 χριστιανικά νοικοκυριά.    -    Άγιος Νικόλαος 28 νοικοκυριά.
Πράβητα 4 νοικοκυριά.      -     Δαδικός (εγκαταλελειμένο χωριό στην περιοχή της Γαλάτιστας) 63 νοικοκυριά.
Ιερισσός 58 νοικοκυριά.   -     Γαλάτιστα 415 νοικουριά.
Κρήμνη 77 νοικοκυριά.      -    Στανός 6 νοικοκυριά.
Βραστά 101 νοικυριά.      -     Καρκάρα (Σήμαντρα) 42 μουσουλμανικά νοικοκυριά.
Λιάσκοβη (εγκαταλελειμένο χωριό στην περιοχή Σανών-Γεροπλατάνου)25 νοικοκυριά.
Μαριανά 90 νοικοκυριά.     -     Μεταγγίτσι 67 νοικοκυριά.
Μυριόφυτο (Όλυνθος) 44 νοικοκυριά.     -     Νικήτη 95 νοικοκυριά.
Ορμύλια 72 νοικοκυρια.     -     Πολύγυρος 85 νοικοκυριά.
Λιαρίγκοβα (Αρναία)15 νοικοκυριά.     -     Ρεβενίκια (Μεγάλη Παναγία) 133 νοικοκυριά.
Ρεσετνίκια (Άγιος Πρόδρομος)63 νοικοκυριά.      -      Σανά 74 νοικοκυριά.
Σοποτνίκια (Ριζά) 92 νοικοκυριά.     -     Τοπλίκια (Γεροπλάτανος)81 νοικοκυριά.

Δουμπιά 90 νοικοκυριά.     -     Βαρβάρα 12 νοικοκυριά.
Βατόνια 5 νοικοκυριά.     -     Βάβδος 108 νοικοκυριά.
Νεοχώρι 39 νοικοκυριά.     -     Παλαιοχώρι 78 νοικοκυριά.
Ίσβορος 186 νοικοκυριά.     -     Αδάμ 25 νοικοκυριά.
Αρδαμέρι 99 νοικοκυριά.     -     Άγιος Βασίλειος Θεσσαλονίκης 76 νοικοκυριά.
Γερακαρού 81 νοικοκυριά.     -     Ρεντίνα 105 νοικοκυριά.     -     Πυλαία-Καπουτζίδες 29 νοικοκυριά.
Κοκκαλού 17 νοικοκυριά.
Στίβος Θεσσαλονίκης-Γκουμέντζα 76 νοικοκυριά.     -     Λαγκαδίκια 57 νοικοκυριά.
Λέβενη-Βασιλούδι Θεσσαλονίκης 59 νοικοκυριά.     -     Μόδι 41 νοικοκυριά.
Ραβνά-Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης 64 νοικοκυριά.     -     Σαρακήνα 21 νοικοκυριά.
Θέρμη-Σέδες 8 νοικοκυριά.     -     Βορένος-Νιομηδινό 234 νοικοκυριά.
Η Περιστερά 46 νοικοκυριά.     -      Το Λιβάδι 53 νοικοκυριά.

(Τα στοιχεία προέρχονται από το ιστολόγιο:)

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Η δημιουργία του Συλλόγου Ποδοσφαίρου του χωριού.

Μετά την κατάθεση του καταστατικού,  της ομάδας ποδοσφαίρου, στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ορίστηκε δικάσιμος  για τις 25-02-2011. Στις αρχές Μαρτίου θα έχουν τελειώσει όλες οι τυπικές διαδικασίες που αφορούν την δημιουργία του Συλλόγου.

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Η εκκλησία στις αρχές της δεκαετίας του ΄70.

Το αντλιοστάσιο ("το υδραγωγείο") στην πλατεία του χωριού.

Λειτούργησε μέχρι το 1990. Τώρα, και μετά την ανακατασκευή του, λειτουργεί ως καφέ - αναψυκτήριο.

Το παλιό σχολείο του χωριού (στις αρχές της δεκαετίας του ΄70).

Κατεδαφίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 ( μάλλον για λόγους στατικότητας).

Η παλιά γέφυρα στην εθνική. Στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 είχε πέσει. Μετά κατεδαφίστηκε.