Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Η θέση του χωριού στη λεκάνη της λίμνης Βόλβης και στη λεκάνη της Μυγδονίας.

Διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία των υγρότοπων
 Για την προστασία των υγρότοπων έχουν θεσπιστεί νόμοι και έχουν υπογραφεί συμβάσεις, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε εθνικό. Παρακάτω αναφέρονται οι σημαντικότερες διεθνείς συμβάσεις που αφορούν τους υγρότοπους:
- Αφρικανική σύμβαση για τη διατήρηση της φύσης που υπογράφηκε στο Αλγέρι το 1968.
- Διεθνής Σύμβαση Ραμσάρ για τους υγρότοπους διεθνούς σημασίας ως ενδιαιτήματα των υδρόβιων πουλιών, που συντάχθηκε και υπογράφηκε στην πόλη Ραμσάρ του Ιράν στις 2/2/1971 και μέχρι σήμερα έχει υπογραφεί από περισσότερες από 90 χώρες. Είναι το γνωστότερο νομικό κείμενο για την προστασία των υγρότοπων και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες συμβάσεις του Διεθνούς Δικαίου της Άγριας Ζωής. Οι χώρες που υπογράφουν το κείμενο, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, θεωρούν ότι οι υγρότοποι είναι αναντικατάστατος πόρος με μεγάλη οικονομική, πολιτιστική και επιστημονική αξία, καθώς και αξία αναψυχής, και ως εκ τούτου επιθυμούν να αποτρέψουν απώλειες των υγρότοπων τώρα και στο μέλλον με εθνική και διεθνή δράση. Η σύμβαση εισάγει σαν μέθοδο προστασίας τη διατήρηση των ιδιαίτερων φυσικών χαρακτηριστικών των υγρότοπων, διατυπώνει την αρχή της ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων και αναγνωρίζει τη διεθνή ευθύνη των κρατών. Ορίζει επίσης τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών για την εγγραφή υγρότοπων στον κατάλογο Ραμσάρ και καλεί τα κράτη να προσδιορίσουν το νομικό καθεστώς προστασίας και τα συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης που θα λάβουν για τη διατήρηση των υγροτοπικών πόρων.
Εικόνα 19. Ελληνικοί υγρότοποι που προστατεύονται από τη σύμβαση Ραμσάρ