Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012Διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία των υγρότοπων
 Για την προστασία των υγρότοπων έχουν θεσπιστεί νόμοι και έχουν υπογραφεί συμβάσεις, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε εθνικό. Παρακάτω αναφέρονται οι σημαντικότερες διεθνείς συμβάσεις που αφορούν τους υγρότοπους:
- Αφρικανική σύμβαση για τη διατήρηση της φύσης που υπογράφηκε στο Αλγέρι το 1968.
- Διεθνής Σύμβαση Ραμσάρ για τους υγρότοπους διεθνούς σημασίας ως ενδιαιτήματα των υδρόβιων πουλιών, που συντάχθηκε και υπογράφηκε στην πόλη Ραμσάρ του Ιράν στις 2/2/1971 και μέχρι σήμερα έχει υπογραφεί από περισσότερες από 90 χώρες. Είναι το γνωστότερο νομικό κείμενο για την προστασία των υγρότοπων και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες συμβάσεις του Διεθνούς Δικαίου της Άγριας Ζωής. Οι χώρες που υπογράφουν το κείμενο, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, θεωρούν ότι οι υγρότοποι είναι αναντικατάστατος πόρος με μεγάλη οικονομική, πολιτιστική και επιστημονική αξία, καθώς και αξία αναψυχής, και ως εκ τούτου επιθυμούν να αποτρέψουν απώλειες των υγρότοπων τώρα και στο μέλλον με εθνική και διεθνή δράση. Η σύμβαση εισάγει σαν μέθοδο προστασίας τη διατήρηση των ιδιαίτερων φυσικών χαρακτηριστικών των υγρότοπων, διατυπώνει την αρχή της ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων και αναγνωρίζει τη διεθνή ευθύνη των κρατών. Ορίζει επίσης τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών για την εγγραφή υγρότοπων στον κατάλογο Ραμσάρ και καλεί τα κράτη να προσδιορίσουν το νομικό καθεστώς προστασίας και τα συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης που θα λάβουν για τη διατήρηση των υγροτοπικών πόρων.
Εικόνα 19. Ελληνικοί υγρότοποι που προστατεύονται από τη σύμβαση Ραμσάρ

R1. Δέλτα Έβρου

R2. Λίμνη Ισμαρίδα και λιμνοθάλασσες Ροδόπης (παλιότερη ονομασία: Λίμνη Μητρικού και σύμπλεγμα λιμνών)

R3. Λίμνη Βιστονίδα και Πόρτο Λάγος

R4. Δέλτα Νέστου

R5.Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια (Λαγκαδά)

R6. Τεχνητή λίμνη Κερκίνη

R7. Δέλτα ποταμών Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα και Αλυκή Κίτρους Πιερίας

R8. Λίμνη Μικρή Πρέσπα

R9. Αμβρακικός κόλπος

R10. Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

R11. Λιμνοθάλασσα Κοτύχι και δάσος Στροφυλιάς

· Διεθνής Σύμβαση για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, που υπογράφηκε στη Βέρνη στις 19/9/1979. Στη σύμβαση αυτή ορίζεται ότι "κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα αναγκαία νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα για την εφαρμογή εθνικής πολιτικής διατήρησης της άγριας χλωρίδας και πανίδας και των φυσικών οικοτόπων, δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στα είδη που κινδυνεύουν ή απειλούνται με εξαφάνιση".
· Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, που υπογράφηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας στις 5/7/1992. Με τη σύμβαση αυτή ορίζεται η αξία της βιοποικιλότητας και εισάγεται ως μέθοδος προστασίας της η βιώσιμη (αειφορική) ανάπτυξη (sustainable development).

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/the_lake/wetland/international_conventions.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: