Συνολικές προβολές σελίδας

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δημιουργήσαμε ένα ιστολόγιο,  http://dimovolvis.blogspot.com/  , για την παρουσίαση θέσεων, ιδεών, προτάσεων, βασικών σκοπών και στόχων που θα λειτουργήσουν, μαζί με τη νέα διοικητική δομή και τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται ή ελπίζουμε να γίνουν στο κράτος, ως μοχλός για την αναβάθμιση της περιφέρειας.