Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου του χωριού τα σχολικά έτη 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976 και1976-1977.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ           ΜΑΘΗΤΕΣ            Α'      Β'      Γ'       Δ'       Ε'       ΣΤ'
1972-1973                                   35                   07      03     05      07      05       08
    

1973-1974                                   32                   07      05     03      05      07       05
 
1974-1975                                   33                   06      07     05      03      05       07
    1975-1976                                   28                   04      05     06      05      03       05
1976-1977                                   21                    02      03     04      05      04       03Δεν υπάρχουν σχόλια: