Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου του χωριού τα σχολικά έτη από το 1977-1978 έως και το 1986-1987, την τελευταία χρονιά που λειτούργησε το σχολείο.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ           ΜΑΘΗΤΕΣ            Α'      Β'      Γ'       Δ'       Ε'       ΣΤ'
   
 1977-1978                                 17                02      02     02      03      04       04

    
1978-1979                                  16                02      03     01      02      03       05
  


 1979-1980                                 13                01      02     03      01      03       03
  

 1980-1981                                 12                02      01     02      03      01       03
    


1981-1982                                  10                01      02     01      02      03       01
    

1982-1983                                  09                01      01     02      01      01       03
    

1983-1984                                  07                02      01     01      02      01       00
    

1984-1985                                  07                00      02     01      01      02       01
    

1985-1986                                 07                01      00     02      01      01       02
    

1986-1987                                 05                01      02     00      01      01       01

Δεν υπάρχουν σχόλια: