Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Αίτημα στο Δήμο για την ανάδειξη και συντήρηση το παλιού υδραγωγείου

Στοιχεία Αιτήματος

Κατηγορία: Γενικό

Είδος Αιτήματος: Αίτημα

Θέμα: Καμάρα-υδρογέφυρα Κοκκαλούς

Περιγραφή: Ο αγωγός υδρεύσεως του παλιού υδραγωγείου αποκαλύφτηκε σε νεροφάγωμα, 50 περίπου μέτρα, πριν την Καμάρα, στο τέλος του δρόμου. Η ανάδειξη ενός, τουλάχιστον, μέρους των σωλήνων είναι απαραίτητη για το μνημείο αλλά είναι και απείγουσα λόγω των μικρών ρεμάτων που το καταστρέφουν. Υπάρχει φωτογραφία στο http://kokkalou.blogspot.com/

Ημ/νία Καταχώρησης: 28/08/2009

Αριθμός Πρωτοκόλλου: e1981

Κωδικός Αιτήματος: 1801

Υπεύθυνος Αιτήματος: administrator

Email Επικοινωνίας: n-madyto@otenet.gr

Κατάσταση Αιτήματος: Σε εκκρεμότητα

Ημ/νία Αποστολής↑
28/08/2009 Λύτος Δ.Κωνσταντίνος  - Επιτυχής Υποβολή Αιτήματος

28/08/2009 Διαχειριστής Δήμου administrator Αιτήματα : Εσωτερική Ενημέρωση - Υποβολή Νέου Αιτήματος Ναι

Δεν υπάρχουν σχόλια: