Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Έγγραφα και στοιχεία του δημοτικού σχολείου του χωριού.

Τον τελευταίο καιρό έγινε μία προσπάθεια να συγκεντρωθούν έγγραφα και αντικείμενα του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Βρέθηκαν πάρα πολλά, κυριολεκτικά πεταμένα, έγγραφα, φάκελοι και βιβλία του σχολείου, χάρτες, αφίσες, ενδεικτικά, παλιά βιβλία της σχολικής βιβλιοθήκης κ.α. Χρειάστηκαν τέσσερα πολύ μεγάλα σακιά για να χωρέσουν ενώ ο καθαρισμός, η συντήρηση και η αρχειοθέτησή τους απαιτεί πολύ χρόνο!
Ό,τι από αυτά θα αρχειοθετείται θα αναρτάται και στον ιστότοπο. Η αρχή γίνεται με δύο πολύ σημαντικά βιβλία που καταγράφουν τους μαθητές του σχολείου από το σχολικό έτος 1961-1962 έως το 1986-1987 όπου και σταμάτησε να λειτουργεί το σχολείο.

Παρακάτω φαίνονται οι καταστάσεις των μαθητών του σχολικού έτους 1961-62 ανά τάξη. Φοιτούσαν 59 παιδιά (Α΄-11, Β΄-17, Γ΄-11, Δ΄- 5, Ε΄- 10, ΣΤ΄- 5)
Δεν υπάρχουν σχόλια: