Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Παλιές Φωτογραφίες Κοκκαλούς.

124 παλιές φωτογραφίες προστέθηκαν στον ιστότοπο ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ.  

 Σε ένα δείγμα βλέπουμε δύο φωτογραφίες από τη γεώτρηση στην πλατεία του χωριού. Το "κινητό" μαγαζί του Τσιγγερλιώτη Κωνσταντίνου. Την είσοδο του χωριού, με τη σουρτάρα, χωρίς άσφαλτο και την κατασκευή του καινούργιου σχολείου το 1968.Δεν υπάρχουν σχόλια: