Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Οι γάμοι και οι βαφτίσεις στο Ναό Αγίων Αναργύρων Κοκκαλούς τα τελευταία 40 χρόνια.

Στην Εκκλησία μας,  από τις 18 - 08 - 1974 έως τις 27 - 07 - 2013, έγιναν 34 γάμοι και, 
από τις 09-09-1973 έως τις 15 - 06 - 2014, 87 βαφτίσεις:

ΧΡΟΝΙΑ                        ΓΑΜΟΙ                        ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
1973                                    -                                       1            
1974                                    1                                      3            
1975                                    3                                      0            
1976                                    1                                      2            
1977                                    0                                      2            
1978                                    1                                      4            
1979                                    3                                      2            
.................................................................................................. 
1980                                    1                                      1            
1981                                    0                                      4             
1982                                    0                                      1             
1983                                    2                                      2            
1984                                    0                                      1             
1985                                    0                                      2           
1986                                    0                                      1            
1987                                    0                                      2             
1988                                    2                                      2              
1989                                    0                                      6               
...................................................................................................
1990                                    1                                      1             

1991                                    2                                      1              
1992                                    0                                      2             
1993                                    3                                      2              
1994                                    3                                      4              
1995                                    1                                      2                
1996                                    0                                      5               
1997                                    0                                      2              
1998                                    1                                      1             
1999                                    1                                      1              
..................................................................................................
2000                                    1                                      1                
2001                                    0                                      2               
2002                                    0                                      3               
2003                                    0                                      1             
2004                                    0                                      4            
2005                                    0                                      3                
2006                                    1                                      2                
2007                                    0                                      1                
2008                                    0                                      2              
2009                                    0                                      1               
..................................................................................................
2010                                    2                                      2              
2011                                    2                                      5              
2013                                    2                                      0            
2014                                    -                                       3            

Δεν υπάρχουν σχόλια: