Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

"ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ"

Ξεκινήσαμε ( Λύτος Δ.Κωνσταντίνος, Μοδιώτης Α.Κωνσταντίνος, Χαρίσης Ι.Λάκης )  μία προσπάθεια για τη δημιουργία ομάδας ποδοσφαίρου με την επωνυμία ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ και έδρα την Κοκκαλού.
Το ιστολόγιο για την προσπάθεια αυτή είναι:

Δεν υπάρχουν σχόλια: