Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Η "Τούμπα".

Στα όρια Κοκκαλούς Νέας Απολλωνίας, δύο περίπου χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά του χωριού, και απέναντι από το «Καστρί» (μεσαιωνικός οικισμός) υπάρχει η «Τούμπα». Οι «Τούμπες», κυρίως, ήταν νεολιθική οικισμοί της τρίτης χιλιετίας π.Χ., μερικές από αυτές κατοικούνταν έως και χίλια χρόνια. Η μεγάλη διάρκεια κατοίκησης είχε ως αποτέλεσμα, από τη συσσώρευση των υλικών κατασκευής των σπιτιών (χώμα, ξύλα κτλ.), τη δημιουργία μικρού λοφίσκου. Μερικές από αυτές χρησιμοποιηθήκαν μεταγενέστερα και ως τόποι ταφής. Υπάρχουν, Φυσικά, και «Τούμπες» που είναι τύμβοι (κατασκευάστηκαν, δηλαδή, εξαρχής για να καλύψουν Τάφους).

Δύο χιλιόμετρα Βόρεια της "Τουμπας", στα όρια Απολλωνίας Νέας Απολλωνίας, υπάρχει και δεύτερη «Τούμπα», που σε ανασκαφή που γίνεται τώρα, βρέθηκε, μάλλον, βασιλικός Τάφος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: