Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Οι οικογένειες της Κοκκαλούς όπως διαμορφώθηκαν από το 1922 έως το 1960.

(Περίπου 115 οικογένειες)

1
Αγοραστός Ευάγγελος, Αστερίου – Μελισσουργός - (1895-…. ) – {ιερέας}
     -//-         Όλγα ,Δημήτριος(Καρνάβα) - Μελισσουργός – (1897-…. )- [σύζυγος]
     -//-         Άννα , Ευάγγελου - Κοκκαλού – (1930-…. )
     -//-         Παρασκευή του Ευάγγελου - Κοκκαλού – (19..-…. )
2
Αγγελοχωρίτης Γαρίφαλος, Παναγιώτης– θράκη - (1887-1932) – {γεωργός}
        -//-             Ελένη, Γαρίφαλος - θράκη - (1888-….)– [σύζυγος]
        -//-             Παναγιώτης, Γαρύφαλος,Ελένη - θράκη - (1911-….)
        -//-             Αθανάσιος, Γαρύφαλος,Ελένη - θράκη - (1914-….)
        -//-             Ευάγγελος, Γαρύφαλος,Ελένη - Κοκκαλού - (1922-….)
        -//-             Νικόλαος, Γαρύφαλος,Ελένη - Κοκκαλού - (1924-….)
        -//-             Μερτσάνη, Γαρύφαλος,Ελένη - Κοκκαλού - (1925-….)
3
Αγγελοχωρίτης Παναγιώτης, Γαρύφαλος, Ελένη – θράκη - (1911-….) – {γεωργός}
        -//-             Μαρία, Ευστράτιος(Μπαλάσης),Αφεντούλα-θράκη-(1918)-[σύζυγ]
        -//-             Αφεντούλα, Παναγιώτης, Μαρία - Κοκκαλού - (1938-….)
        -//-             Ελένη, Παναγιώτης, Μαρία - Κοκκαλού - (1941-….)
        -//-             Γαρύφαλος,  Παναγιώτης, Μαρία - Κοκκαλού - (19..-….)
        -//-             Σεββαστή, Παναγιώτης, Μαρία - Κοκκαλού - (19..-….)4
Αθανασίου Ιωάννης, Αθανάσιος, Καρυοφυλλιά-Κοκκαλού-(1885-1932){γεωργός}
       -//-       Χάιδω, Ιωάννης, Παγώνα – Κοκκαλού – (1895-…)- [σύζυγος]
       -//-       Αθανάσιος, Χάιδω, Ιωάννης – Κοκκαλού – (1925-….)
       -//-       Γεώργιος, Χάιδω, Ιωάννης – Κοκκαλού – (1925-….)
       -//-       Καρυοφυλλιά, Χάιδω, Ιωάννης – Κοκκαλού – (1926-….)
       -//-       Αστέριος, Χάιδω, Ιωάννης – Κοκκαλού – (1927-….)
 5
Αθανασίου Αθανάσιος, Ιωάννης,Χάιδω -Κοκκαλού-(1925-….){γεωργός}
       -//-       Ελευθερία,Ιωάννης(Τιμίρης),Μαρία – Μελισσουργός–(1928-)-[σύζυγ]
       -//-       Χάιδω, Αθανάσιος, Ελευθερία - Κοκκαλού-(19..-….)
       -//-       Μαρία, Αθανάσιος, Ελευθερία - Κοκκαλού-(19...-….)
6
Αγγελόπουλος(Αγγελοχωρίτης) Αθανάσιος, Γαρύφαλος,Ελένη - θράκη - (1914-)
             -//-             Σουλτάνα, Αθανάσιος(Πιόφας ; ), – Στανός – (1918-.)-[σύζυγος]
            -//-             Γαρύφαλος, Αθανάσιος, Σουλτάνα- Κοκκαλού - (19..-….)
            -//-             Δημήτρης, Αθανάσιος, Σουλτάνα- Κοκκαλού - (19...-.) {Αμερική}
            -//-             Παναγιώτης, Αθανάσιος, Σουλτάνα- Κοκκαλού - (19...-….)
7
Αυγέρος Ιωάννης, Αθανάσιος – Ριζά – (1897-….) - {γεωργός}
    -//-      Χρυσούλα, (Αθανάσιος;),(Γιωβάνη;)– Κοκκαλού – (1918-….)
    -//-      Μαρία, Ιωάννης, Χρυσούλα- Κοκκαλού - (1944-….)
    -//-      Αθανάσιος, Ιωάννης, Χρυσούλα - Κοκκαλού - (1946-.) {Αμερική}
    -//-      Σταυρούλα, Ιωάννης, Χρυσούλα - Κοκκαλού - (19..-….)
8
Αθανασίου Γεώργιος, Ιωάννης, Χάιδω-Κοκκάλου-(1925-){γεωργός}(Αυστραλία)
      -//-        Παναγιώτα, Γεώργιος(Λύτος), Πασχαλή-Κοκκαλού-(1932) [σύζυγ]
      -//-        Γιαννούλα, Γεώργιος, Παναγιώτα – Κοκκαλού – (19..-…)

9
Αγγελοχωρίτης Ευάγγελος, Γαρύφαλος, Ελένη-Κοκκαλού-(1922){γεωργός}
       -//-              Παρασκευή,Κωνσταντίνος (Μερμίγγος)-Ν.Μάδυτος-(1930-…)
       -//-              Ελένη,……………,…………..-Κρήτη-……..

10
Βούγιος Δημήτριος,Χριστόδουλος,Ευαγγελία-Παλαιοχώριον-(1914-){γεωργός}
    -//-     Κυριακή,Γεώργιος(Τσιγγερλιώτη)Δόμνα-Κοκκαλού-(1917-)[σύζυγος]
    -//-     Ευαγγελία,Δημήτριος,Κυριακή-Κοκκαλού-(1941-…)
    -//-     Πασχαλιά,Δημήτριος,Κυριακή-Κοκκαλού-(1944-…)
    -//-     Κωνσταντινιά,Δημήτριος,Κυριακή-Κοκκαλού-(1947-…) {Γερμανία-...}

11
Γριμπίζης Αλέξανδρος,Φίλιππος,Κωνσταντινιά-Κοκκαλού-(1915-48){γεωργός}
    -//-        Μαρία,Αλέξανδος(Παπαδόπουλος)Καλλόπη-Κοκκαλού-(1924)[σύζυ]
    -//-        Κωνσταντινιά,Αλέξανδρος,Μαρία-Κοκκαλού-(1945)

12
Γκλαβάς Κωνσταντίνος,Θεόδωρος,….-Θράκη-(1893-…){γεωργός}
    -//-      Χρυστή,Κωνσταντίνος(Ραντονίδης),…-Θράκη-(1910-1947) [σύζυγος]
    -//-      Παναγιώτα,Κωνσταντίνος,Χρυστή-Απολλωνία-(1933-…)
    -//-      Ασπασία,Κωνσταντίνος,Χρυστή-Απολλωνία-(1936-…)
    -//-      Σωτηρούλα,Κωνσταντίνος,Χρυστή-Απολλωνία-(19-…)
    -//-      Θεόδωρος,Κωνσταντίνος,Χρυστή-Απολλωνία-(19-…)

13
Γριμπίζης Σοφοκλής,Βασίλειος,Βασιλική-Β.Ήπειρος-(1893-1955){γεωργός}
      -//-      Αγγελική,Σοφοκλής(Καρνάβας)-Μελισσουργός-(1899-1933)[σύζυγος]
      -//-      Βασιλική,Σοφοκλής,Αγγελική-Κοκκαλού-(1926-…)
      -//-      Μαρία,Σοφοκλής,Αγγελική-Κοκκαλού-(1929-…)
      -//-      Έλλη,Σοφοκλής,Αγγελική-Κοκκαλού-(1930-…)
      -//-      Κατίνα,Σοφοκλής,Αγγελική-Κοκκαλού-(1933-…)
      -//-      Καλλιάνθη,Σοφοκλής(Κάρκαλου)- Β.Ήπειρος -(1902
      -//-      Ευαγγελία,Σοφοκλής, Καλλιάνθη -Κοκκαλού-(1939-…)

14
Γιαννουκάκης Ιωάννης, Μιχαήλ-Θράκη-(1885-…){γεωργός}
      -//-            Αγγελική, Ιωάννης-Θράκη-(1900-…)[σύζυγος]

15
Δήμου-Τρινταφυλλίδης Αθανάσιος,Πέτρος,Αναστασία-Θράκη(1893-1948){γεω}
  -//-                -              Παρασκευή,……...,……..., -Θράκη- (1905-…)[σύζυγος]
   -                 -//-            Πέτρος,Αθανάσιος, Παρασκευή-Κοκκαλού(1926-…)
   -                 -//-            Αναστάσης,Αθανάσιος, Παρασκευή-Κοκκαλού(1933-…)
 -//-                 -              Δημάκης,Αθανάσιος, Παρασκευή-Κοκκαλού(1935-…)
 -//-                 -              Μαρία,Αθανάσιος, Παρασκευή-Κοκκαλού(1938-…)
 -//-                 -              Βασιλική,Αθανάσιος, Παρασκευή-Κοκκαλού(1943-…)

16
Ζαρίφης Χρήστος,Ιωάννης Δόμνα-Θράκη-(1886-…){γεωργός}
   -//-      Γεωργίτσα,Ευάγγελος(Χριστίδης) -Θράκη-(1900-1955)[σύζυγος]
   -//-      Ιωάννης, Χρήστος, Γεωργίτσα-Θράκη-(1921-…)
   -//-      Μαρίκα, Χρήστος, Γεωργίτσα-Απολλωνία-(1935-…)

17
Ζαρίφης Ιωάννης Χρήστος, Γεωργίτσα -Θράκη-(1921-…){γεωργός}
   -//-      Αναστασία,Γεώργιος(Σανταπα…),Φανή -Κοζάνη-(1931-…)[σύζυγος]
   -//-      Φανή, Ιωάννης,Αναστασία-Κοκκαλού-(19..-…)

18
Ζαβολιάρης Γεώργιος,Δημήτριος – Θράκη – (1898-1948) {γεωργός}
      -//-         Σταυρούλα,Γεώργιος(Μπαλάσης)Ζαχαρένια,Θράκη(1903-1938) [συζ]
     -//-          Δημήτριος,Γεώργιος,Σταυρούλα-Κοκκαλού-(1930-…)
     -//-          Ευανθία,Γεώργιος,Σταυρούλα-Κοκκαλού-(1933-…)
     -//-          Ευρωσύνη,Γεωργιος,Σταυρούλα-Κοκκαλού-(1930-…)
     -//-          Ελένη,Γεώργιος,Σταυρούλα-Κοκκαλού-(1935-…)

19
(49)Καραβοκύρης Ζαφείριος,Διαμαντής – Θράκη – (1912-1938){γεωργός}
             -//-             Ζωή,……..,……….,  -Θράκη – (1914-1940)[σύζυγος]
             -//-             Ακατερίνη,Ζαφείριος,ζωή-Κοκκαλού- (1935-…)
             -//-             Νικόλαος,Ζαφείριος,ζωή-Κοκκαλού- (1939-…)

20
Κακαβούζης Πασχάλης,Κωνσταντίνος,Δέσποινα-Θράκη-(1883-…){Γεωργός}
       -//-          Ευθυμία,Αθανάσιος,Χρυστή-Θράκη-(1885-…)[σύζυγος}
       -//-          Κωνσταντίνος,Πασχάλης,Ευθυμία-Κοκκαλού-(1924-…)
       -//-          Καλλιόπη,Πασχάλης,Ευθυμία-Κοκκαλού-(1926-…)
       -//-          Χρυστή,Πασχάλης,Ευθυμία-Κοκκαλού-(1927-…)
       -//-          Πολυξένη,Πασχάλης,Ευθυμία-Κοκκαλού-(1929-…)
       -//-          Βασιλική,Πασχάλης,Ευθυμία-Κοκκαλού-(1931-…)
       -//-          Δέσποινα,Πασχάλης,Ευθυμία-Κοκκαλού-(1934-…)

21
Καγκαβούζης Κωνσταντίνος,Πασχάλης,Ευθυμία-Κοκκαλού-(1924-…){γεωργός}
       -//-           Άννα,Κωνσταντίνος(Μάλαμας),Ουρανία-Κοκκαλού-(1930-)[συζ.]
       -//-           Πασχάλης,Κωνσταντίνος,Άννα-Κοκκαλού-(1953-…)
       -//-           Παναγιώτης,Κωνσταντίνος,Άννα-Κοκκαλού-(19..-…)

22
Καμοίσης Κωνσταντίνος,Ευάγγελος,Ελένη-Ασβεστοχώρι-(1890-1956)
    -//-        Χάιδω,Κωνσταντίνος(γραμμενούδης)-Κοκκαλού-(1895-…)
    -//-        Βασίλειος,Κωνσταντίνος,Χάιδω-Κοκκαλού-(1934-…)

23
Κυριάκος Βασίλειος,Ξενοφών,Ελένη-Κοκκαλού-(1926-…){γεωργός}
     -//-       Τριανταφυλιά,Ιωάννης(Τσαρούχας),Ελευθερία-Δάφνη Νιγρίτας(1930-)
     -//-       Ξενοφών,Βασίλειος,Τριανταφυλλιά-Κοκκαλού-(1955-…)

24
Κοσκινάς Ιωάννης,Νικόλας,Φωτεινή-Θράκη-(1916-…){γεωργός}
    -//-       Δόμνα,Χρήστος(Ζαρίφης),Ευαγγελία-Κοκκαλού-(1924-…)[συζυγος]
    -//-       Νικόλαος,Ιωάννης,Δόμνα-Κοκκαλού-(1943-…)
    -//-       Χρήστος,Ιωάννης,Δόμνα-Κοκκαλού-(19..-…)
    -//-       Ευαγγελία,Ιωάννης,Δόμνα-Κοκκαλού-(19..-…)
    -//-       Αντώνιος,Ιωάννης,Δόμνα-Κοκκαλού-(19..-…)
    -//-       Φώτιος,Ιωάννης,Δόμνα-Κοκκαλού-(19..-…)

25
Κοσκινάς Μιχαήλ,Νικόλας,Φωτεινή-Θράκη-(1915-…){γεωργός}
     -//-       Αναστασία,Φώτης(Καραγιάννη)-ΛαΪνά-(1920-1944)[σύζυγος]
     -//-       Νικόλαος,Μιχαήλ,Αναστασία-Κοκκαλού-(1942-…)
     -//-       Φωτεινή,Μιχαήλ,Αναστασία-Κοκκαλού-(1940-…)
     -//-       Αικατερίνη,Μιχαήλ,Αναστασία-Κοκκαλού-(1944-…)
     -//-       Σουλτάνα,……(χαρίσης),…….-Μαραθούσα-(1927-…) [Β’ σύζυγος]
    -//-       Αικατερίνη,Μιχαήλ,Σουλτάνα-Κοκκαλού-(19..-…)
    -//-       Γεώργιος,Μιχαήλ,Σουλτάνα-Κοκκαλού-(19..-…)

26
Κουφός Ιωάννης,Γεώργιος,Σουλτάνα-Κοκκαλού-(1900-1944){γεωργός}
    -//-     Μέλπω, …(Πλαβίκα), ….-Μάδυτος-(1904-1948)[σύζυγος]
    -//-     Γεώργιος,Ιωάννης,Μέλπω-Κοκκαλού-(1934-1953)
    -//-     Σουλτάνα,Ιωάννης,Μέλπω-Κοκκαλού-(1927-1950)
    -//-     Μαρία,Ιωάννης,Μέλπω-Κοκκαλού-(1934-…)
    -//-     Μαριάνθη,Ιωάννης,Μέλπω-Κοκκαλού-(1934-…)

27
Κουτσουράς Αναστάσιος,Αθανάσιος,Χρυστή-θράκη-(1903-…){γεωργός}
       -//-          Σουλτάνα, Αθανάσιος(…), Χαρίκλεια-Μ.Ασία-(1921-)[σύζυγος]
       -//-          Χρθσούλα,Αθανάσιος,Σουλτάνα-Ν.Απολλωνία-(1940-…)
       -//-          Βασίλειος,Αθανάσιος,Σουλτάνα-Ν.Απολλωνία-(1943-…)
       -//-          Ανδρέας,Αθανάσιος,Σουλτάνα-Ν.Απολλωνία-(1946-1956(;))

28
Καραουλάνης Στυλιανός,Δημήτριος,Παρασκευή-Θράκη-(1907-…) {γεωργός}
          -//-         Ζωή,Κωνσταντίνος(Ταλοβέζος),Ειρήνη-Θράκη-(1915-)[σύζυγος]

29
Καρπούζης Αντώνιος,Αλέξανδρος,Καλλιόπη-Θράκη-(1895-1933) {γεωργός}
      -//-        Μαρία,Στρατής(Σβαρνάς),…(;)-Θράκη-(1900-…) [σύζυγος]
      -//-        Αλέξανδρος,Αντώνιος,Μαρία-Κοκκαλού-(1925-…)
      -//-        Καλλιόπη,Αντώνιος,Μαρία-Κοκκαλού-(1926-…)
      -//-        Μιχαήλ,Αντώνιος,Μαρία-Κοκκαλού-(1929-…)

30
(69) Καρπούζης Αλέξανδρος,Αντώνιος,Μαρία-Κοκκαλού-(1925-…){γεωργός}
              -//-        Σοφία,Θεόδωρος(Σαναζής(;)),Μαρία-Κοζάνη-(1928-…) [σύζυγος]
              -//-        Μαρία,Αλέξανδρος,Σοφία-Κοκκαλού-(19..-…)
              -//-        Βασιλική,Αλέξανδρος,Σοφία-Κοκκαλού-(19..-…)

31
Κανακάρης Στυλιανός, Γεώργιος,Μαρία-Θράκη-(1911-…) {γεωργός}
      -//-        Παγώνα,Δημήτριος (Τσανέρης),Φανούλα-Θράκη-(1916-)[σύζυγος]
      -//-        Γιώργος,Στυλιανός,Παγώνα,-Κοκκαλού-(1935-…)
      -//-        Κωνσταντίνος,Στυλιανός,Παγώνα,-Κοκκαλού-(1936-…)
      -//-        Φανούλα,Στυλιανός,Παγώνα,-Κοκκαλού-(19..-…)
      -//-        Μαρία,Στυλιανός,Παγώνα,-Κοκκαλού-(19..-…)

32
Κανακάρης Αναστάσιος, Γεώργιος,Μαρία-Θράκη-(1914-…){γεωργός}
      -//-        Μαρία,Γεώργιος(…(;)),Καλλιόπη-Σαυρός-(1928-…) [σύζυγος]
      -//-        Γιώργος,Αναστάσιος,Μαρία-Κοκκαλού-(19..-…)
      -//-        Κωνσταντίνος,Αναστάσιος,Μαρία-Κοκκαλού-(19..-…)

33
Γεωργούλας Κωνσταντίνος,Ιωάννης,Αικατερίνη-Πορρόια-(1931-…){γεωργός}
      -//-          Όλγα,Ιωάννης(Μανολάκης),Σοφία-Άθυτον-(1931-…) [σύζυγος]

34
Καμλάρης Νικόλαος,Χρήστος,Αικατερίνη-Θράκη-(1893-…){Γεωργός}
      -//-       Ελένη,Νικόλαος(Σκορδάς)-Θράκη-(1900-…) [συζυγος]
      -//-       Χρήστος,Νικόλαος,Ελένη-Κοκκαλού-(1925-…)
      -//-       Αλκηβιάδης,Νικόλαος,Ελένη-Κοκκαλού-(1927-…)
      -//-       Αικατερίνη,Νικόλαος,Ελένη-Κοκκαλού-(1930-…)
      -//-       Επαμμηνώνδας,Νικόλαος,Ελένη-Κοκκαλού-(1931-…)
      -//-       Χαράλαμπος,Νικόλαος,Ελένη-Κοκκαλού-(1936-…)
      -//-       Μαρία,Νικόλαος,Ελένη-Κοκκαλού-(19..-…)

35
Καμλάρης Χρήστος,Νικόλαος,Ελένη-Κοκκαλού-(1925-…){Γεωργός}
      -//-       Αικατερίνη,Άγγελος(Καραδήμος)-Κοκκαλού-(1926-…) [συζυγος]
      -//-       Νίκος,Χρήστος,Αικατερίνη-(19..-…)
      -//-       Άγγελος,Χρήστος,Αικατερίνη-(19..-…)

36
Κυριάκος Ξενοφών,Αναστάσιος,Σωτηρούλα-θράκη-(1884-…){γεωργός}
     -//-       Ελένη,βασίλειος(;)(Ζιώτας)-Μοναστήρι(;)-(1895-…) [σύζυγος]
     -//-       Βασίλειος,Ξενοφών,Ελένη-Κοκκαλού-(1926-…)
     -//-       Μαρία,Ξενοφών,Ελένη-Κοκκαλού-(1930-…)
     -//-       Αναστάσιος,Ξενοφών,Ελένη-Κοκκαλού-(1932-…)

37
Κυριάκος Γεώργιος,Αναστάσιος,Σωτηρούλα-Θράκη-(1889-…){γεωργός}
       -//-       Λαμπρινή, Α.Σουλτωμένου(;)-Μοναστήρι(;)-(1900-1935) [Σύζυγος]
       -//-       Αναστάσιος,Γεώργιος,Λαμπρινή-Κοκκαλού (1924-…)
       -//-       Κωνσταντίνος,Γεώργιος,Λαμπρινή-Κοκκαλού (1926-…)
       -//-       Ασήμω,Γεώργιος,Λαμπρινή-Κοκκαλού (1933-…)
       -//-       Βασίλειος,Γεώργιος,Λαμπρινή-Κοκκαλού (19..-…)
       -//-       Αικατερίνη,…(Τσιαγής)-Σέρρες (1903-…)[Σύζυγος]
       -//-       Χρήστος,Γεώργιος,Αικατερίνη-Κοκκαλού (19..-…)

       -//-       Μαρία,Γεώργιος,Αικατερίνη-Κοκκαλού (19..-…)


38
 Καβάζης Ιωάννης,Αθανάσιος,Γεωργίτσα-Θράκη-(1921-…){γεωργός}
     -//-      Κωνσταντινιά,Σωτήριος(Γκλαβάς)(Σουλτανή(;)Κοκκαλού(1927) [σύζ.]
     -//-      Αθανάσιος,Ιωάννης,Κωνσταντινιά-Κοκκαλού-(1947-…)

39
Λιαλιάτσος Παναγιώτης,Κωνσταντίνος,Αικατερίνη-Θράκη-(1883-…){γεωργός}
      -//-        Σουλτανή(;),Ευάγγελος(Πετρίδης),Δόμνα-θράκη-(1892-…)[σύζυγος]

40
Λύτος Αστέριος,Θεόδωρος,…-…-(1850-1927)
  -//-    Παναγιώτα,………………………………..
  -//-    Γεώργιος,Αστέριος,Παναγιώτα-Κιλκίς-(1890-…)
  -//-    Κωνσταντίνος, Αστέριος,Παναγιώτα-Κιλκίς-(1890-…)
  -//-    Χρήστος,Αστέριος,Παναγιώτα-Κοκκαλού-(1900-…)
  -//- …
  -//- …
  -//- …
  -//- …
  -//- …

41
Λύτος Γεώργιος,Δημήτριος,Παναγιώτα,-Φλώρινα-(1904-…){γεωργός}
          (;)…………………………………………………………………
  -//-   Πασχαλή,…,….,-Νέα Απολλωνία-(1910-…)[σύζυγος]
  -//-   Κορνελία,Γεώργιος,…..(;),Κοκκαλού-(1930-…)
  -//-   Παναγιώτα,Γεώργιος,Πασχαλή-(1932-…) -Αυστραλία
  -//-   Βανθία,Γεώργιος,Πασχαλή-(1936-…)-Αυστραλία
  -//-   Σοφία,Γεώργιος,Πασχαλή-(1940-…)-Ιταλία

42
Λύτος  Γεώργιος,Αστέριος,Παναγιώτα-Κιλκίς-(1890-…){γεωργός}
  -//-     Ασήμω,….(…),Μαρία-Φλώρινα-(1895-…)[σύζυγος]
  -//-     Παναγιώτα,Γεώργιος,Ασήμω-Κοκκαλού-(1924-…)
  -//-     Βασιλική,Γεώργιος,Ασήμω-Κοκκαλού-(1926-…)
  -//-     Αλεξάνδρα,Γεώργιος,Ασήμω-Κοκκαλού-(1928-…)
  -//-     Χρήστος,Γεώργιος,Ασήμω-Κοκκαλού-(1930-…)
  -//-     Κατίνα,Γεώργιος,Ασήμω-Κοκκαλού-(1933-…)
  -//-     Αστέριος,Γεώργιος,Ασήμω-Κοκκαλού-(1934-…)
  -//-    Αναστασία,Γεώργιος,Ασήμω-Κοκκαλού-(1943-…)

43
Λύτος   Χρήστος,Αστέριος,Παναγιώτα-Κοκκαλού-(1900-…) {γεωργός}
  -//-      Μαρία,Δημήτριος(Κωτσουκώστας),Ασήμω-Μελισσουργός-(1908-)[σύζυ]
  -//-      Στέργιος,Χρήτος,Μαρία-Κοκκαλού-(1932-2016)
  -//-      Αγγελική,Χρήτος,Μαρία-Κοκκαλού-(1935-…)
  -//-      Δημήτριος,Χρήτος,Μαρία-Κοκκαλού-(1936-…)
  -//-      Ιωάννης,Χρήτος,Μαρία-Κοκκαλού-(1940-…)
  -//-      Παναγιώτα,Χρήτος,Μαρία-Κοκκαλού-(19..-…)


44
Λύτος Κωνσταντίνος,Αστέριος,Παναγιώτα-Κιλκίς-(1890-…){γεωργός}
  -//-     Ασήμω,Κωνσταντίνος(Κλωνάρας),…,-Κιλκίς-(1897-1937)[σύζυγος]
  -//-      Ανδρέας,Κωνσταντίνος,Ασήμω-Κοκκαλού-(1923-…)
  -//-      Αργυρώ,Κωνσταντίνος,Ασήμω-Κοκκαλού-(1925-…)
  -//-      Γεώργιος,Κωνσταντίνος,Ασήμω-Κοκκαλού-(1927-…)
  -//-      Βασιλική,Κωνσταντίνος,Ασήμω-Κοκκαλού-(1932-…)
  -//-      Παναγιώτα,Κωνσταντίνος,Ασήμω-Κοκκαλού-(1933-…)
  -//-      Αστέριος,Κωνσταντίνος,Ασήμω-Κοκκαλού-(1935-…)

45
Λύτος Ανδρέας,Κωνσταντίνος,Ασήμω-Κοκκαλού-(1923-…){γεωργός}
  -//-    Αναστασία,Σ(Πολίτης),…-Παρθένιο-(1930-…)[σύζυγος]
  -//-    Κωνσταντίνος,Ανδρέας,Αναστασία-Κοκκαλού-(1954-…)
  -//-    Ασημένια,Ανδρέας,Αναστασία-Κοκκαλού-(1955-…)
  -//-    Ευριπίδης,Ανδρέας,Αναστασία-Κοκκαλού-(19..-…)

46
Μαλαμάς Παναγιώτης,…,…-Θράκη-(18..-…)
     -//-      Ουρανία,…,…-Θράκη-(18..-…)
     -//-      Κωνσταντίνος,Παναγιώτης,Ουρανία-Θράκη-(1920-…)
     -//-      Φώτης,Παναγιώτης,Ουρανία-…-(192..-…)
     -//-      Γεώργιος,Παναγιώτης,Ουρανία-…-(192..-…)
     -//-      Αννιώ,Παναγιώτης,Ουρανία-…-(192..-…)
     -//-      Αναστάσιος, Παναγιώτης,Ουρανία-Κοκκαλού-(1929-…)

47
Μαλαμάς Κωνσταντίνος,Παναγιώτης,Ουρανία-Θράκη-(1920-…){γεωργός}
     -//-       Κυριακή,Γεώργιος(Κανακάρη),Πολυξένη-Κοκκαλού-(1927-…)[σύζ]
    -//-        Παναγιώτης,Κωνσταντίνος,Κυριακή-Κοκκαλού-(1952-…)
    -//-        Μαριάνθη,Κωνσταντίνος,Κυριακή-Κοκκαλού-(19..-…)

48
Μαλαμάς Αναστάσιος, Παναγιώτης,Ουρανία-Κοκκαλού-(1929-…){γεωργός}
     -//-       Βαϊτσα,Κωνσταντίνος(Ξυτανίδης(;)Μαρία-Νέα Μάδυτος-(1935-…)
     -//-       Ουρανία, Αναστάσιος, Βαϊτσα-Κοκκαλού-(19...-…)

49
Μουσιώνης(Μοδιώτης)Στέργιος,Κωνσταντίνος,Στεριανή-κοκκαλού(1932){γε}
       -//-               Χρυσούλα,Α(ζατζηιωάννης(;),Μαρία-Προσοτσάνη-(1933-…)[σύζ]
      -//-                           Κωνσταντινιά,Στέργιος,Χρυσούλα-Κοκκαλού-(1955-…)

50
 Μπατσζιάκας Ιωάννης,Αθανάσιος,Φωτεινή-Θράκη-(1906-…){γεωργός}
          -//-         Ακατερίνη,…(Παπαδόπουλος(;),Αναστασία-Θράκη-(1910-…)[σύ
          -//-         Αθανάσιος,Ιωάννης,Αικατερίνη-Κοκκαλού-(1929-…)
         -//-          Στεργιανή,Ιωάννης,Αικατερίνη-Κοκκαλού-(1935-…)
         -//-         Αγγελική,Ιωάννης,Αικατερίνη-Κοκκαλού-(1937-…)

51
Μπαλάσης Αλέξανδρος,Ευστράτιος,Σεβαστή-Κοκκάλού-(1928-…){γεωργός}
       -//-      Χρυστή,Πασχάλης(Καμαλ…),Ευθυμία-Κοκκαλού-(1927-…)[σύζυ]
      -//-       Σεβαστή,Αλέξανδρος,Χτυστή-Κοκκαλού-(19...-…)
      -//-       Ευστράτιος,Αλέξανδρος,Χτυστή-Κοκκαλού-(19..-…)
      -//-       Πασχάλης,Αλέξανδρος,Χτυστή-Κοκκαλού-(19..-…)


52
(111) Μουδιώτης Κωνσταντίνος,Αστέριος,Μαγδαλινή-Κοκκαλού-(1903-1941){γεω}
-//- Στεριανή,…(Γιωβάννη),Γαρυφαλιά-Κοκκαλού-(1910-1942)[σύζυγ]
-//- Τασούλα,Κωνσταντίνος,Στεριανή-Κοκκαλού-(1926-…)
-//- Στέργιος,Κωνσταντίνος,Στεριανή-Κοκκαλού-(1932-…)
-//- Αθανάσιος,Κωνσταντίνος,Στεριανή-Κοκκαλού-(1935-…)
-//- Γεώργιος,Κωνσταντίνος,Στεριανή-Κοκκαλού-(1938-…)
-//- Μιχαήλ,Κωνσταντίνος,Στεριανή-Κοκκαλού-(1941-…)

53
(113) Μάττας Κωνσταντίνος,Αθανάσιος,Μαρία-Κασσάνδρα-(1869-1948){κτηνοτρό}
-//- Πετρούλα,Α…(Κοριάκου(;),Σωτηρούλα-Θράκη-(1875-…)[σύζυγος]
-//- Χρήστος,Κωνσταντίνος,Πετρούλα-Κοκκαλού-(1900-…)
-//- Αικατερίνη,Κωνσταντίνος,Πετρούλα-Κοκκαλού-(1902-…)
-//- Αθανάσιος,Κωνσταντίνος,Πετρούλα-Κοκκαλού-(1904-…)
-//- Δημήτριος,Κωνσταντίνος,Πετρούλα-Κοκκαλού-(1909-…)
-//- Ανδρέας,Κωνσταντίνος,Πετρούλα-Φούρκα Χαλκιδικής-(1911-…)
-//- Βασίλειος,Κωνσταντίνος,Πετρούλα-Κοκκαλού-(1913-…)
-//- Τασούλα,Κωνσταντίνος,Πετρούλα-Κοκκαλού-(1916-…)
-//- Μαρία,Κωνσταντίνος,Πετρούλα-Κοκκαλού-(1918-…)
-//- Όλγα,Κωνσταντίνος,Πετρούλα-Κοκκαλού-(1920-…)

54
(114) Μάττας Αθανάσιος,Κωνσταντίνος,Πετρούλα-Κοκκαλού-(1904-…){γεωργός}
-//- Ελένη,Κωνσταντίνος(Πανάγος(;)-Κοκκαλού-(1917-…)[σύζυγος]
-//- Αθηνά,Αθανάσιος,Ελάνη-Κοκκαλού-(1933-…)
-//- Άννα,Αθανάσιος,Ελάνη-Κοκκαλού-(1939-…)

55
(115) Μάττας Χρήστος,Κωνσταντίνος,Πετρούλα-Κοκκαλού-(1900-…){γεωργός]
-//- Βασιλική,Χρήστος(Καρασούλιας),…-…-(1910-…)[σύζυγος]
-//- Αναστασία,Χρήστος,Βασιλική-Κοκκαλού-(1938-…)
-//- Ελευθερία,Χρήστος,Βασιλική-Κοκκαλού-(1939-…)
-//- Αθανάσιος,Χρήστος,Βασιλική-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Γεώργιος,Χρήστος,Βασιλική-Κοκκαλού-(19,,-…)

56
(116) Μάττας Δημήτριος,Κωνσταντίνος,Πετρούλα-Κοκκαλού-(1909-…){γεωργός}
-//- Ελευθερία,Γεώργιος(Ψάρρας)Μαρία-…-(1912-…)[σύζυγος]
-//- Πετρούλα,Δημήτριος,Ελευθερία-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Κωνσταντίνος,Δημήτριος,Ελευθερία-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Παναγιώτα,Δημήτριος,Ελευθερία-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Μαρία,Δημήτριος,Ελευθερία-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Γεώργιος,Δημήτριος,Ελευθερία-Κοκκαλού-(19..-…)

57
(117) Μάττας Ανδρέας,Κωνσταντίνος,Πετρούλα-Φούρκα Χαλκιδικής-(1911-…)Γραμ
-//- Μερόπη,Γεώργιος(Δροσάκος(;)Παναγιώτα-Νιγρίτα-(1924-)[σύζυγος]
-//- Κωνσταντίνος,Ανδρέας,Μερόπη-Απολλωνία-(19..-…)
-//- Έλλη,Ανδρέας,Μερόπη-Κοκκαλού-(19..-…)

58
(118) Μάττας Βασίλειος,Κωνσταντίνος,Πετρούλα-Κοκκαλού-(1913-…){γεωργός}
-//- Παναγιώτα,Κωνσταντίνος(Κ…(;)-Κιλκίς-(1924-…)[σύζυγος]
-//- Κωνσταντίνος,Βασίλειος,Παναγιώτα-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Χρήστος,Βασίλειος,Παναγιώτα-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Ηλίας,Βασίλειος,Παναγιώτα-Κοκκαλού-(19..-…)

59
(119) Μητσαντώνης Ιωάννης,Απόστολος,Θεοδώρα-Βόρ.Ήπειρος(1890-.){δάσκαλος}
-//- Βαρσάμω,Δημήτριος(Σκοπελιώτης),Μαρία-Θράκη-(1918-)[σύζ]
-//- Αλεξάνδρα,Ιωάννης,Βαρσάμω-Κοκκαλού-(1929-…)
-//- Ελλένη,Ιωάννης,Βαρσάμω-Κοκκαλού-(1931-…)
-//- Θεοδώρα,Ιωάννης,Βαρσάμω-Κοκκαλού-(1933-…)
-//- Μαρία,Ιωάννης,Βαρσάμω-Κοκκαλού-(1935-…)
-//- Δημητρούλα,Ιωάννης,Βαρσάμω-Κοκκαλού-(1937-…)

60
(126) Πετρίδης-Τσιγγερλιώτης Αντώνιος,Ευάγγελος,Δόμνα-Θράκη(1906-){γεωργός}
-//- Ευλαμβία,Σαρα…(;),Μαρία-Θράκη(1918-)[σύζυγος]
-//- Ευάγγελος,Αντώνιος,Ευλαμπία-Κοκκαλού-(1928-…)
-//- Αικατερίνη,Αντώνιος,Ευλαμπία-Κοκκαλού-(1934-…)

61
(127) Περτσιλής Απόστολος,Ζαφείριος,Ακριβή-Θράκη-(1886-…){γεωργός}
-//- Ελλένω,Γρηγόριος(Χρυσοβέργης),Σουλτάνα-(1895-…)[σύζυγος]
-//- Ζαφείριος,Απόστολος,Ελλένω-Κοκκαλού-(1926-…)
-//- Σουλτάνα,Απόστολος,Ελλένω-Κοκκαλού-(1928-…)
-//- Ρώδα,Απόστολος,Ελλένω-Κοκκαλού-(1933-…)
-//- Γρηγόριος,Απόστολος,Ελλένω-Κοκκαλού-(1936-…)

62
(128) Παπαδόπουλος Αθανάσιος,Δημήτριος,Μαρία-Θράκη-(1883-1934){γεωργός}
-//- Καλλιόπη,Μιχαήλ(Τσιγγερλιώτης)-Θράκη-(1890-…)
-//- Κυριακή,Αθανάσιος,Καλλιόπη-Θράκη-(1912-…)
-//- Δημήτριος,Αθανάσιος,Καλλιόπη-Θράκη-(1913-…)
-//- Μαριωρή,Αθανάσιος,Καλλιόπη-Θράκη-(1918-…)
-//- Μιχαήλ,Αθανάσιος,Καλλιόπη-Κοκκαλού-(1926-…)
-//- Γεώργιος,Αθανάσιος,Καλλιόπη-Κοκκαλού-(1929-…)

63
(129) Παπαδόπουλος Δημήτριος,Αθανάσιος,Καλλιόπη-Θράκη-(1913-…){γεωργός}
-//- Γιαννούλα, Δημήτριος(Σ…(;),Μαρία-Θράκη-(1920-…)[σύζυγ]
-//- Καλλιόπη,Δημήτριος,Γιαννούλα-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Γεωργίτσα,Δημήτριος,Γιαννούλα-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Μαρία,Δημήτριος,Γιαννούλα-Κοκκαλού-(19..-…)

64
(130)Παπαδόπουλος Μηχαήλ,Αθανάσιος,Καλλιόπη-Κοκκαλού-(1913-…){γεωργός}
-//- Ζωή,Γεώργιος(Ανδριάδης),Γαρυφαλιά-Λαγκαδίκια-(1930-)[σύζ]
-//- Καλλιόπη,Μιχαήλ,Ζωή-Κοκκαλού-(19..-…)

65
(134) Πιτσόγλου Βέργος,Θεοχάρης,Καλλιόπη-Θράκη-(1901-1949){γεωργός}
-//- ΑσημένιαΣαραντής(Παπαδόπουλος(;)Μαρία-Θράκη(1910-1938)σύζ
-//- Θεοχάρης,Βέργος,Ασημένια-Κοκκαλού-(1928-…)>Κοκκαλού
-//- Σαραντής,Βέργος,Ασημένια-Κοκκαλού-(1928-…)>Κοκκαλού
-//- Ρεφελιώ,…(…),…-Μικρά Ασία-(1895-…) Β΄ σύζυγος

66
(135) Πιτσόγλου Θεοχάρης,Βέργος, Ασημένια-Κοκκαλού-(1928-…){γεωργός}
-//- Καρυοφυλιά,Ζ…(;),ΧάΪδω-Κοκκαλού-(1930-…)[σύζυγος]
-//- Ασημένια,Θεοχάρης,Καρυοφυλιά-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- …

67
(136) Παραφέλας Κωνσταντίνος,Τριαντάφυλλος,Ελένη-Θράκη(1894-1933){γεωργό}
-//- Μερτσάνη(;),Θεόδωρος(Κοτέλης(;),Ειρήνη-Θράκη-(1900-…)[σύζ]
-//- Ελένη,Κωνσταντίνος,Μερτσάνη-Κοκκαλού-(1924-…)
-//- Τριαντάφυλλος,Κωνσταντίνος,Μερτσάνη-Κοκκαλού-(1926-…)
-//- Θεόδωρος,Κωνσταντίνος,Μερτσάνη-Κοκκαλού-(1928-…)

68
(137) Παραφέλας Τριαντάφυλλος,Κωνσταντίνος,Μερτσάνη-Κοκκαλού(1926-…){γε}
-//- Πολυξένη,Πασχάλης(Κακαβούζης),Ευθυμία-Κοκκαλού(1932)[σύζ]

69
(138) Πεταλάς Αθανάσιος,Γεώργιος,Σουλτάνα-Θράκη-(1890-1953){Γεωργός}
-//- Αικατερίνη,Ευάγγελος(Πετρίδης)Δόμνα-Θράκη-(1895-…)[σύζυγος]


70
(140) Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος,Δημήτριος,…(;)-Θράκη-(1900-1944){γεωργός}
-//- Μαρία,Νικόλαος(Κοδράνης(;)Αικατερίνη-…(;)-(1905-…)[σύζ]
-//- Ακατερίνη,Κωνσταντίνος,Μαρία-Κοκκαλού-(1941-…)

71
(141) Ραντωνίδης Μιχαήλ,Αντώνιος,Ζωή-Θράκη-(1900-…){γεωργός}
-//- Αικατερίνη,ΧριστόδουλοςΒούζιος(;)Ευαγγελία-Παλαιοχώρι(1910)
-//- Αντώνιος,Μιχαήλ,Αικατερίνη-Κοκκάλου-(1926)
-//- Βασίλειος,Μιχαήλ,Αικατερίνη-Κοκκάλου-(1933)
-//- Χριστόδουλος,Μιχαήλ,Αικατερίνη-Κοκκάλου-(1936)
-//- Απόστολος,Μιχαήλ,Αικατερίνη-Κοκκάλου-(1938)
-//- Ζωή,Μιχαήλ,Αικατερίνη-Κοκκάλου-(19..)
-//- Ελευθέριος,Μιχαήλ,Αικατερίνη-Κοκκάλου-(19..)

72
(142) Ραντωνίδης Χρήστος,Αντώνιος,Ζωή-Θράκη-(1906-…){γεωργός}
-//- Αναστασία,Γεώργιος(Κουλής(;),…-(1909-1933)[σύζυγος]
-//- Θεοδώρα,Χρήστος,Αναστασία-Κοκκαλού-(1932-…)
-//- Ελένη,Κωνσταντίνος(Πατρέλης),Χρυστή-Θράκη-(1909-…)[σύζυγ]

73
(143) Σκοπελιώτης Δημήτριος,Τριαντάφυλλος,Βαρσάμω-θράκη-(1875-1925){;}
-//- Μαρία,Γεώργιος(Πεταλάς),Σουλτάνα-Θράκη-(1880-…)[σύζυγος]

74
(147) Συμεωνίδης Ιωάννης,Ευθύμιος,Θεοδώρα-Ρωσσία-(1926-…) {γεωργός}
-//- Μαργιωρή,Αθανάσιος(Παππαδόπουλος)Καλλιόπη-Κοκκαλ-(1924)
-//- Θεοδώρα,Ιωάννης,Μαργιωρή-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Αθανάσιος,Ιωάννης,Μαργιωρή-Κοκκαλού-(19..-…)

75
(148) Σφάτου Σύρμω,Σωτήριος,…-Θράκη-(1880-1955)

76
(149) Σφάτος Φρονητής,Σωτήριος,Σύρμω-Θράκη-(1906-…){γεωργός}
-//- Ευγενεία,Χρήστος(Γιαννούλης(;),Πασχάλη(;)-Ηράκλειο-(1920-…)
-//- …(Ψυχοκόριτσο)

77
(150) Σκοπελιώτης Κωνσταντίνος,Τριαντάφυλλος,Βαρσάμω-θράκη-(1890-1952){γε}
-//- Αφροδίτη,Σωτήριος(;),Σύρμω-Θράκη-(1904-1940)[σύζυγος]
-//- Βαρσάμω,Κωνσταντίνος,Αφροδίτη-Κοκκαλού-(1935-…)
-//- Μερτσάνη,…(;),…-Θράκη-(1900-…)
-//- Ευαγγελία,Κωνσταντίνος,Μερτσάνη-Κοκκαλού-(1939-…)

78
(151) Τριανταφυλλίδης Βασίλειος,Κωνσταντίνος,Μαρία-Κοκκαλού-(1924-…){γεωρ}
-//- Αθανασία,Δημήτριος()(Περζέ),Αικατερίνη-Ν.Μάδυτος(1927)
-//- Κωνσταντίνος,Βασίλειος,Αθανασία-Κοκκαλού-(1955-…)
-//- Μαρία,Βασίλειος,Αθανασία-Κοκκαλού-(19…-…)
-//- Δημήτριος,Βασίλειος,Αθανασία-Κοκκαλού-(19..-…)

79
(152) Τριανταφυλλίδης Πέτρος,Αθανάσιος,Παρασκευή-Κοκκαλού-(1926-…){γεωργ}
-//- Θεοδώρα,Χρήστος(Ραντωνίδης),Αναστασία-Κοκκαλού(1932)
-//- Ελένη, Πέτρος,Θεοδώρα-Κοκκαλού-(19..-…)

80
(153) Τσιβίδης Δημήτριος,Ιωάννης,Άννα-Θράκη-(1918-1940){γεωργός}
-//- Ζωή,Κωνσταντίνος(Ζαλασέλος(;),Ειρήνη-Θράκη-(1915-…)[σύζυγος]
-//- Δημήτριος,Δημήτριος,Ζωή-Κοκκκαλού-(1940-…)

81
(-) Τσατσούλας Κωνσταντίνος,Ιωάννη,…(;)-…-(…-…)
-//- Χρυσή
-//- Ιωάννης,Κωνσταντίνος,Χρυσή-Γιαννιτσά-(1918-…)
-//- Γεώργιος, Κωνσταντίνος,Χρυσή-Γιαννιτσά-(1920-…)
-//- Χρήστος, Κωνσταντίνος,Χρυσή-Κοκκαλού-(1926-…)


82
(158) Τσατσούλας Ιωάννης,Κωνσταντίνος,Χρυσή-Γιαννιτσά-(1918-…){γεωργός}
-//- Ευγενεία,…(;),…-Χορτιάτη-(1920-…)[σύζυγος]
-//- Χρύσω,Ιωάννης,Ευγενεία-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Πηνελόπη,Ιωάννης,Ευγενεία-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Ασημένια,Ιωάννης,Ευγενεία-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Κωνσταντίνος,Ιωάννης,Ευγενεία-Κοκκαλού-(19..-…)

83
(159) Τσατσούλας Χρήστος, Κωνσταντίνος,Χρυσή-Κοκκαλού-(1926-…){γεωργός}
-//- Αναστασία,…(;)Παρδάλη(;),…-…-(1932-…)[γεωργός}
-//- Κωνσταντίνος,Χρήστος,Αναστασία-Κοκκαλού-(19..-…)

84
(160) Τσατσούλας Γεώργιος, Κωνσταντίνος,Χρυσή-Γιαννιτσά-(1920-…){γεωργός}
-//- Χρυσή,…(;)Παρδάλη,…(;)-Λαγκαδά-(1926-…)[σύζυγος]
-//- Μαρία,Γεώργιος,Χρυσή-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Κωνσταντίνος,Γεώργιος,Χρυσή-Κοκκαλού-(19..-…)

85
(171) Τσιγγερλιώτης Νικόλαος,Μιχαήλ,Τασούλα-Θράκη-(1884-…){γεωργός}
-//- Αφροδίτη,Βάγγος(;)Τσωμπάνης,Μαρία-Θράκη-(1890-…)[συζ]
-//- Μιχαήλ,Νικόλαος,Αφροδίτη-Θράκη-(1914-…)
-//- Πασχάλης,Νικόλαος,Αφροδίτη-(…-…)
-//- Τασία,Νικόλαος,Αφροδίτη-(…-…)
-//- Μαρία,Νικόλαος,Αφροδίτη-(…-…)
-//- Αντώνιος,Νικόλαος,Αφροδίτη-(…-…)
-//- Αγγελική,Ζαφείριος(Καραβόμυρος(;)…(;)

86
(172) Τσιγγερλιώτης Μιχαήλ,Νικόλαος,Αφροδίτη-Θράκη-(1914-…){γεωργός}
-//- Ευαγγελία,Δημήτριος(Κατσουράνη(;)-Μελισσουργός(1920)[σύ]
-//- Βασίλειος,Μιχαήλ,Ευαγγελία-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Αφροδίτη,Μιχαήλ,Ευαγγελία-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Νικόλαος,Μιχαήλ,Ευαγγελία-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Δήμητριος,Μιχαήλ,Ευαγγελία-Κοκκαλού-(19..-…)

87
(173) Τσιγγερλιώτης Αντώνιος,Νικόλαος,Αφροδίτη-Κοκκαλού-(1925-…){γεωργός}
-//- Καλλιόπη,Τ…(;)(Καρπούζη),Μαρίκα-Κοκκαλού-(1926-)[σύζ]
-//- Γεώργιος,Αντώνιος,Καλλιόπη-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Βασίλειος,Αντώνιος,Καλλιόπη-Κοκκαλού-(1955-…)

88
(178) Τράικος Αθανάσιος,Βασίλειος,Παναγιώτα-Στανός(;)-(1895-…){γεωργός}
-//- Αναστασία,Δημήτριος(Πίτα(;))-Στανός(;)-(1891-…)[σύζυγος]
-//- Δημήτριος,Αθανάσιος,Αναστασία- Στανός(;)-(1929-…)
-//- Βασίλειος,Αθανάσιος,Αναστασία- Στανός(;)-(1934-…)

89
(179) Τράικος Δημήτριος,Αθανάσιος,Αναστασία- Στανός(;)-(1929-…)
-//- Φωτεινή,Αργύριος(Πανούχος)Σουλτάνα-Χα(;)Δραβίσκος(;)-(1930)
-//- Αθανάσιος,Δημήτριος,Φωτεινή-Κοκκαλού-(19..-…)

90
(-) Τράικος Βασίλειος,Αθανάσιος,Αναστασία- Στανός(;)-(1934-…)
-//- …
-//- …
-//- …

91
(180) Τσούτσουλας Χρήστος,Γεώργιος,Ευαγγελία-Φλώρινα-(1880-1939)
-//- Ελένη,…(Κωτσουκώστας),…-Φλώρινα-(1883-…)
-//- Κωνσταντίνος,…(;)…
-//- Ευαγγελία,Χρήστος,Ελένη-Κοκκαλού-(1923-…)
-//- Σοφία,Χρήστος,Ελένη-Κοκκαλού-(1926-…)
-//- Βασιλική,Χρήστος,Ελένη-Κοκκαλού-(1930-…)

92
(181) Τσούτσουλας Κωνσταντίνος,Γεώργιος,Ευαγγελία(;)-Φλώρινα-(1885-…)
-//- Αικατερίνη,Ευάγγελος(Μαργιούλας),Ζωή-Φλώρινα-(1887-…)
-//- Γεώργιος,Κωνσταντίνος,Αικατερίνη-Κοκκαλού-(1923-…)
-//- Χρήστος,Κωνσταντίνος,Αικατερίνη-Κοκκαλού-(1935-…)

93
(182) Τσούτσουλας Γεώργιος,Κωνσταντίνος,Αικατερίνη-Κοκκαλού-(1923-…)
-//- Ελευθερία,Βασίλειος(Μπόλας),Μαρία-…(;)-(1926-…)[σύζυγος]
-//- Κωνσταντίνα,Γεώργιος,Ελευθερία-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Αικατερίνη,Γεώργιος,Ελευθερία-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Μαρία,Γεώργιος,Ελευθερία-Κοκκαλού-(195..-…)

94
(-) Τσούτσουλας Χρήστος,Κωνσταντίνος, Αικατερίνη-Κοκκαλού-(1935-…)
-//- Ελευθερία
-//- Αικατερίνη,Χρήστος,Ελευθερία-Κοκκαλού-(…-…)
-//- Ζωή,Χρήστος,Ελευθερία-Κοκκαλού-(…-…)
-//- Κωνσταντίνος,Χρήστος,Ελευθερία-Κοκκαλού-(…-…)

95
(183) Τσιγγερλιώτης Απόστολος,ΓεώργιοςΔόμνα-Θράκη-(1909-…){γεωργός}
-//- Ελένη,Γεώργιος(Τασκυγούδας(;),Παναγιώτα-Λαϊνά-(1912-…)
-//- Γεώργιος,Απόστολος,Ελένη-Κοκκαλού-(1939-…)
-//- Αθανάσιος,Απόστολος,Ελένη-Κοκκαλού-(19..-…)

96
(-) Τσιγγερλιώτης Κωνσταντίνος,…,…-Θράκη-(…-…)
-//- Φανίτσα
-//- Γεώργιος,Κωνσταντίνος,Φανίτσα-Κοκκαλού-(1923-…){γεωργός}
-//- Αντώνιος,Κωνσταντίνος,Φανίτσα-Κοκκαλού-(1925-…){γεωργός}

97
(184) Τσιγγερλιώτης Αντώνιος,Κωνσταντίνος,Φανίτσα-Κοκκαλού-(1925-…){γεωργ}
-//- Ευανθία,Στάθης(;)(…),…-Ν.Μάδυτος-(1933-…)
-//- Κωνσταντίνος,Αντώνιος,Ευανθία-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Ευστάθιος,Αντώνιος,Ευανθία-Κοκκαλού-(19..-…)

98
(185) Τσιγγερλιώτης Γεώργιος,Κωνσταντίνος,Φανίτσα-Κοκκαλού-(1923-…){γεωργ}
-//- Ζωή,Αντώνιος(Καβάζη(;),Γεωργίτσα-Κοκκαλού-(1925-…){σύζ]
-//- Κωνσταντίνος,Γεώργιος,Ζωή-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Φανίτσα,Γεώργιος,Ζωή-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Ανθούλα,Γεώργιος,Ζωή-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Παναγιώτης,Γεώργιος,Ζωή-Κοκκαλού-(19..-…)

99
(186) Τσιγγερλιώτης Νικόλαος,Γεώργιος,Δόμνα-Θράκη-(1915-…){γεωργός}
-//- Παρασκευή,Δημήτριος(Κουτσιαπάκης(;),Χρυσή-Μελισσουργός(1923)
-//- Δόμνα,Νικόλαος,Παρασκευή-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Γεώργιος,Νικόλαος,Παρασκευή-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Μαρία,Νικόλαος,Παρασκευή-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Ευάγγελος,Νικόλαος,Παρασκευή-Κοκκαλού-(19..-…)

100
(187) Τσιγγερλιώτης Μιχαήλ,Κωνσταντίνος,Χρυστή-Θράκη-(1909-…){γεωργ}
-//- Αικατερίνη,Χρήστος(Μπάλος),…-Θράκη-(1918-…)[σύζ]
-//- Κωνσταντίνος,Μιχαήλ,Αικατερίνη-Κοκκαλού-(1934-…)
-//- Χρυστή,Μιχαήλ,Αικατερίνη-Κοκκαλού-(1936-…)
-//- Ευάγγελος,Μιχαήλ,Αικατερίνη-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Δάφνη,Μιχαήλ,Αικατερίνη-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Μαρία,Μιχαήλ,Αικατερίνη-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Βασίλειος,Μιχαήλ,Αικατερίνη-Κοκκαλού-(19..-…)

101
(188) Τσιγγερλιώτης Φίλιππος,Δημήτριος,Ραλλή-Θράκη-(1906-…){γεωργός}
-//- Γαϊτανιώ,Δημήτριος(Πίγγος),Ελλένη-Θράκη-(1915-…)
-//- Εμμανουήλ,Φίλιππος, Γαϊτανιώ-Κοκκαλού-(1935-…)
-//- Δημάκος,Φίλιππος, Γαϊτανιώ-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Ελενίτσα,Φίλιππος, Γαϊτανιώ-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Δημήτριος,Φίλιππος, Γαϊτανιώ-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Φωτεινή,Φίλιππος, Γαϊτανιώ-Κοκκαλού-(19..-…)

102
(189) Τσιγγερλιώτης Απόστολος,Δημήτριος,Ραλλή-Θράκη-(1901-1948){γεωργός}
-//- Αικατερίνη,Δημήτριος(;)Κοτελιάς,Μαρία-Θράκη-(1905-…)
-//- Ραλλή,Απόστολος,Αικατερίνη-Κοκκαλού-(1927-…)
-//- Μαρίκα,Απόστολος,Αικατερίνη-Κοκκαλού-(1936-…)

103
(190) Τσιβίδης Κωνσταντίτος,ΙωάννηςΆννα-Θράκη-(1899-…){γεωργός}
-//- Μαρία,Θεόδωρος(Κλαβάς)Παναγιώτα-Θράκη-(1908)[σύζυγος]
-//- Ιωάννης,Κωνσταντίνος,Μαρία-Κοκκαλού-(1924-…)
-//- Αστέριος,Κωνσταντίνος,Μαρία-Κοκκαλού-(1934-…)

104
(191) Τσιβίδης Ιωάννης,Κωνσταντίνος,Μαρία-Κοκκαλού-(1924-…)
-//- Κούλα,Ασυμάκης(Ευθύμογλου),Μαρία-Κοκκαλού-(1930-…)[σύζ]
-//- Θεοδώρα,Ιωάννης,Κούλα-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- Μαρία,Ιωάννης,Κούλα-Κοκκαλού-(19..-…)
-//- (;)

105
(-) Τσιβίδης Αστέριος,Κωνσταντίνος,Μαρία-Κοκκαλού-(1934-…)Γερμανία-Ελλάδα
-//- …
-//- Κωνσταντίνος,Αστέριος,…-Κοκκαλού-(…-…)

106
(192) Τσιβίδης Νικόλαος,Ιωάννης,Άννα-Θράκη-(1897-…){γεωργός}
-//- Μαρία,Σερα…(;)(Σβάρνα),Δ…(;)-Θράκη-(1905-…)[σύζυγος]
-//- Δημήτριος,Νικόλαος,Μαρία-Κοκκαλού-(1935-…)

107
(193) Τσιβίδης Πέτρος,Ιωάννης,Άννα-Θράκη-(1905-…){γεωργός}
-//- Κυριακή,Φωτάκης(;)(Καρυοφύλλης),Άννα-Θράκη-(1910-…)[σύζυγ.]
-//- Βασιλική,Πέτρος,Κυριακή-Κοκκαλού-(1931-…)
-//- Ιωάννης,Πέτρος,Κυριακή-Κοκκαλού-(1933-…)
-//- Νικόλαος,Πέτρος,Κυριακή-Κοκκαλού-(1935-…)
-//- Άννα,Πέτρος,Κυριακή-Κοκκαλού-(19..-…)

108
(194) Τσιβίδης Ιωάννης,Νικόλαος,Κυριακή-Κοκκαλού-(1927-…){γεώργιος}
-//- Ζαχαρώ,Κωνσταντίνος(Καρυοφύλλης)Κουδύλω(;)-Κοκκαλού-(1934-)
-//- Κυριακούλα,Ιωάννης,Ζαχαρώ-Κοκκαλού-(1953-…)
-//- …,Ιωάννης,Ζαχαρώ-Κοκκαλού-(19..-…)

109
(195) Τρικαλιώτης Ιωάννης,Γεώργιος,Γαλινίτσα-Στανός-(1909-1943){γεωργός}
-//- Αικατερίνη,Γεώργιος(Μοδιώτης),Μαγδαλινή-Κοκκαλού-(1910-.)
-//- Γεώργιος,Ιωάννης,Αικατερίνη-Κοκκαλού-(1933-..)
-//- Γαλινίτσα,Ιωάννης,Αικατερίνη-Κοκκαλού-(19..-..)
-//- Απόστολος,Ιωάννης,Αικατερίνη-Κοκκαλού-(19..-..)
-//- Δημήτριος,Ιωάννης,Αικατερίνη-Κοκκαλού-(19..-..)

110
(196)Τσιατσούλας Χρήστος,Αθανάσιος,…-Γερακαρού-(1906-…)
-//- Αναστασία,…,…-Κορφαλού(;)-(1915-)

111
(210) Χασάπης(Μπαλάσης) Ευστράτιος,Μπαλάσης,Ζαχαρένια-Θράκη-(1886-…)
-//- Σεβαστή,Αλέξης(Καλούκης(;),Άννα-Θράκη-(1895-…)
-//- Αλέξανδρος,Ευστράτιος,Σεβαστή-Κοκκαλού-(1928-…)
(-)Καρυοφύλλης Φωτάκης
-//- Άννα

(-)Μουδιώτης Γεώργιος
-//- Μαγδαλινή

-//- Αικατερίνη,Γεώργιος,Μαγδαλινή-Κοκκαλού-(1910-…)


Δεν υπάρχουν σχόλια: