Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Πληθυσμιακά στοιχεία του χωριού του 16ου αιώνα.

Η πρώτη γνωστή αναφορά προέρχεται από την οθωμανική απογραφή του 1519.
Τότε το χωριό καταγράφεται ως Κοκάλιτζα και έχει τη χρονιά εκείνη 17 χριστιανικά νοικοκυριά.
Το 1527 τη συναντάμε ως Κοκόλοβα με 22 χριστιανικά νοικοκυριά.
Το 1568 ως Κοκαλού με 23 χριστιανικά και 3 μουσουλμανικά νοικοκυριά.
Τα στοιχεία προέρχονται από την αδημοσίευτη διατριβή του Ηλία Κολοβού "Μοναχοί κια χωρικοί στην οθωμανική Χαλκιδική 15ος-16ος αιώνες, Θεσ/νίκη 2000.
Αναγράφεται ότι το χωριό "ίσως ήταν Βυζαντινό"...σ΄ αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι γύρω από το χωριό υπήρχαν πολλά αγιορείτικα μετόχια.
                ( Τα στοιχεία έστειλε ο κύριος Νίκος Παπαοικονόμου www.doumbia-istoria.blogspot.com )

Δεν υπάρχουν σχόλια: