Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Τα χωριά της περιφέρειας (καζά) Θεσσαλονίκης κατά την οθωμανική διοίκηση ήταν χωρισμένα σε πέντε περιοχές, τα "ναχιγιέ". Η Κοκκαλού ήταν στο ναχιγιέ Ανατολικής Χαλκιδικής, στο "ναχιγιέ Παζαργκιάχ".


Στον πίνακα φαίνεται ότι από καταγραφή των κατοίκων υπήρχαν 38 σπίτια, 24 μουσουλμανικά και 14 χριστιανικά.
(Τα στοιχεία προέρχονται από μελέτη του Β.Δημητριάδη πάνω στο ιστορικό αρχείο Μακεδονίας.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: