Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Τα χωριά της Θεσσαλονίκης κατά το 17ο και 18ο αιώνα ήταν υποχρεωμένα να προσφέρουν στην οθωμανική διοίκηση, εκτός από φόρους, διάφορες υπηρεσίες.


Η Κακκαλού ήταν ενταγμένη στην ομάδα των χωριών που είχαν την υποχρέωση να παράγουν και να παραδίδουν κάρβουνο. Ήταν στα χωριά... των "καρβουνιάρηδων".
(Τα στοιχεία προέρχονται από μελέτη του Β.Δημητριάδη πάνω στο ιστορικό αρχείο Μακεδονίας.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: